» Historia
» Galeria
» Juchowo dzisiaj
» Mieszkańcy

Opis projektu

„Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Juchowie poprzez zakup wyposażenia oraz poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów historycznych” zrealizowanego w terminie 01.02 – 16.05.2011r.

 


Wprowadzenie

Realizacja projektu pt. "Zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej w Juchowie poprzez zakup wyposażenia oraz poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów historycznych" miała na celu wypromowanie historii oraz ruin pałacu w Juchowie jako głównego atutu, dzięki któremu wzrośnie atrakcyjność miejscowości zarówno w ocenie mieszkańców jak i odwiedzających. Dodatkowo projekt jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej w zakresie dostępu do technologii teleinformatycznych na świetlicy wiejskiej. Dzięki realizacji działań zaplanowanych w projekcie osoby bezpośrednio w nim uczestniczące zdobyły wiedzę z zakresu tworzenia i prowadzenia strony www a pozostali mieszkańcy uzyskali wskazówki jak można wykorzystać lokalne zasoby dla uzyskania dodatkowych dochodów lub prowadzenia własnego biznesu.


Zarządzanie projektem

Projekt był zarządzany przez pracownika Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie – pomysłodawcę projektu – Arkadiusza Malarskiego, który był odpowiedzialny za dokonanie zakupów zaplanowanych w projekcie, wykonanie łącza internetowego na świetlicy, za zatrudnienie informatyka, Pana Macieja Lechowicza, który przeprowadził szkolenie z zakresu tworzenia stron www, za rekrutację osób na szkolenie i do prowadzenia strony www oraz za przygotowanie wniosku o płatnośc, rozliczenie i promocję projektu.

 

Mieszkańcy Juchowa - osoby bezpośrednio uczestniczące w projekcie będą odpowiedzialne za zbieranie materiałów oraz wykonanie zdjęc na potrzeby strony www. Ich zadaniem będzie także stworzenie strony pod okiem informatyka oraz nabycie umiejętności umożliwiających samodzielne prowadzenie strony po zakończeniu projektu.


Partnerzy

Partnerem projektu, przedstawicielem społeczności lokalnej jest Rada Sołecka Juchowa, której zadaniem było informowanie mieszkańców o realizowanych działaniach i celach projektu. Kolejny partner, Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie odpowiedzialne jest za bieżące utrzymanie świetlicy oraz zatrudnianie opiekuna świetlicy oraz za ubezpieczenie sprzętu i urządzeń stanowiących wyposażenie świetlicy.

Partnerem projektu jest także Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie, która umożliwia wykorzystanie własnego łącza internetowego do podłączenia internetu na świetlicy. Szkoła posiada także duży zasób informacji na temat pałacu w Juchowie, ponieważ od kilku lat prowadzi jedną lekcję historii w semestrze na ten temat. Kolejny partner to Fundacja im. Stanisława Karłowskiego, prowadząca gospodarstwo ekologiczne na gruntach wokół Juchowa. Przedstawiciele Fundacji biorą aktywny udział w tworzeniu strony www.


Zespół tworzący stronę www.palacjuchowo.bornesulinowo.pl

Tworzeniem strony www zajmował się zespół składający się z następujących osób:

 

Pani Irmina Pelc – Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

Pani Danuta Sałagan – Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

Pani Iwona Mrozicka – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

Pani Grażyna Kubicka – opiekun świetlicy wiejskiej w Juchowie

Młodzież z Juchowa


Zrealizowane dzialania

W ramach realizacji projektu zrealizowano następujące działania:

 

1. Spotkanie informacyjne

Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2011 roku. Zorganizowane zostało spotkanie informacyjne realizatorów i partnerów projektu, na którym przedstawiono informacje o projekcie i o korzyściach płynących z jego realizacji.

2. Montaż sprzętu dla potrzeb podłączenia internetu drogą radiową. (Luty 2011)

Aby ograniczyć koszty stałe świetlica została podłączona do internetu za pośrednictwem linku radiowego zestawionego pomiędzy budynkiem świetlicy a szkołą. Dokonano zakupu niezbędnych materiałów i urządzeń. Link radiowy wykonany został przez informatyka Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.

 

3. Przygotowanie sieci komputerowej. (Luty 2011)

Komputery zainstalowane w świetlicy korzystają ze wspólnego łącza internetowego, w związku z czym konieczne było wykonanie sieci komputerowej. Siec posiada cztery stanowiska i umożliwia pracę 3 komputerów zainstalowanych na świetlicy. Dodatkowo na świetlicy został stworzony mini hot spot dzięki któremu zainteresowane osoby mogą połączyć się z internetem za pomocą własnych urządzeń. Sieć została wykonana przez informatyka Urzędu Miejskiego.

4. Zakup biurek komputerowych; przygotowanie miejsca na komputery (Luty 2011)

Świetlicę wiejską stanowi jedno pomieszczenie o powierzchni o 83m2. Świetlica jest miejscem zbaw tanecznych, zajęć kulinarnych oraz zebrań wiejskich. Aby sprzęt elektorniczny zainstalowany na świetlicy był bezpieczny i służył społeczności lokalnej jak najdłużej musi być zabezpieczony kiedy nie będzie używany. W tym celu, w ramach projektu zakupiono zamykane szafy na komputery. Zakupiono również 3 krzesła obrotowe. 5. Zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego i aparatu fotograficznego. (Luty 2011) Zakupiono trzy zestawy komputerowe, dzięki którym możliwe jest korzystanie z internetu. Komputery będą służyły także do prowadzenia strony, która powstała w ramach projektu jak również dla potrzeb bieżącej działalności świetlicy wiejskiej.

6. Montaż rolet antywłamaniowych. (Luty 2011) Zainstalowano rolety antywłamaniowe.

7. Zbieranie informacji na stronę internetową www.palacjuchowo.bornesulinowo.pl (Marzec 2011)

8. Tworzenie strony internetowej www.palacjuchowo.bornesulinowo.pl . Szkolenie uczestników, pod kątem samodzielnego prowadzenia strony. (Kwiecień/maj 2011)

Stworzenie tego typu strony ma na celu zainicjowanie wielosektorowej współpracy na rzecz wykorzystania lokalnych zasobów historycznych do stworzenia nowego produktu turystycznego - trasy turystycznej pomiędzy zabytkowymi obiektami gminy Borne Sulinowo. Aby tak się stało konieczna jest bowiem współpraca społeczności lokalnej, właścicieli budynków oraz pasjonatów i samorządu lokalnego Jednym z elementów strony jest też aspekt środowiskowy - wskazanie na konieczność rewitalizacji parku leżącego w pobliżu pałacu jako cennego zasobu rzadko spotykanych na tych terenach gatunków roślin.

9. Zakończenie i rozliczenie projektu. (Maj 2011)

 Pałac Juchowo

Strona powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 – LEADER

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Stowarzyszenie Partnerstwo Drawy
Borne Sulinowo