» Historia
» Galeria
» Juchowo dzisiaj
» Mieszkańcy

Historia wsi Juchowo

Najprawdopodobniej Juchowo do XVw. było częścia olbrzymich latyfundiów należących do  rodu von Glasenappów. Później majątek ziemski w Juchowie należał do rodziny von Kleistów z pobliskiego Radacza.W roku 1570 Aleksander i Asmus von Kleist (rezydujący w Radaczu) polecili swojemu podwładnemu Halsowi Kopiszke zalożenie w swojej puszczy nad jeziorem juchowskim wsi.Otrzymał on a dzierżawę spadkowy urząd gminny Kleistów ok.90 ha ziemi, prawo wolnego rybołówstwa na strumieniu i jeziorze juchowskim oraz w połowie na jeziorze Ciemino.Mógł tez szczuć dwoma szybkimi psami za małą zwierzyną , jednak pod warunkiem , że upolowane lisy i kuny odpłatnie odda Kleistom.Dostał także pozwolenie strzału fuzją do dzików , gęsi, kaczek , żurawi na równi z właścicielami.W zamian za te przywileje miała Hans Kopiszke po upływie 11 lat utrzymać jednego odhodowanego konia na potrzeby von Kleistów w razie nagłych wypadków .Jeżeli takowe nie zaistniały ,mógł go używać na własne potrzeby. W okresie kolonizacji w XVI w. oprócz Niemców przybyli także nieliczni osadnicy polscy. Pierwsi mieszkańcy wsi otrzymali nazwiska : Korfmacher , Trichel, Ludicte , Kaste , Holding i Bunger. Hans Kopiszke nie podołał jednak dzikiej puszczy i po dwóch latach swoje stanowisko za pozwoleniem von Kleistów odsprzedał za niską cene Jurgenowi Sternowi . Ten oczyścił z ogromnych drzew pola i łąki. Po zakończeniu pracy pozostał mu 1 koń i 1 wół. On sam na skutek przemęczenia zmarł. Jego urząd objął syn Jurgen, który doprowadził w końcu gospodarstwo do dobrego stanu, wystawił solidny dom mieszkalny, stodołę, stajnie i ogrodzone pastwisko tak zwany kopel.W niedługim czasie panowie Asmus i jego syn Michał von Kleist kierowni zazdrością pojęli decyzje , żeby zabrać mu połowę gospodarstwa. Wówczas Jurgen Stern złożył skarge do sądu książęcego, co doprowadziło do unieważnienia decyzji von Kleistów. Jednak Michał von Kleist nie brał wyroku sądu pod uwage i transportował drewno z posiadłości Jurgena Sterna na budowę swojego domu. Pozwolił sobie także na rozebranie ogrodzenia i poprowadzenie przed sad drogi. Sąd książęcy zastrzegł, że jeżeli Michał von Kleist postawi dom na posiadłości Jurgena Sterna , będziemu musiał oddać trzy gospodarstwa. Doprowadziło to Michała do wściekłości i razem z właścicielem pobliskiego Kiełpina próbował siłą wymusic na Jurgenie Sternie dobrowolnie zrzeczenie się swojego urzędu. Jednak dzięki doraźnej pomocy księcia utrzymał swój urząd. W 1590 roku wieś miała sołtysa z około 90 ha ziemi i 13 gospodarstw i 4 zagrody z około 45 ha ziemi. Podobnie, jak ościennych miejscowościach mieszkało tu wielu chłopów o kaszubskich nazwiskach, wywodzących się bezpośrednio od Pomorzan. Do XIX wieku brak jest wzmianek dotyczących wsi Juchowo.

Pałac Juchowo

Strona powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 – LEADER

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Stowarzyszenie Partnerstwo Drawy
Borne Sulinowo