» Historia
» Galeria
» Juchowo dzisiaj
» Mieszkańcy

Podstawowe informacje

Juchowo – miejscowość i sołectwo leżące w północnej części gminy w odległości 17 km od Bornego Sulinowa i 18 km od Szczecinka (stolicy Powiatu Szczecineckiego)

Współrzędne geograficzne wsi wg GPS wynoszą 53°40,17.446"N, 16°29'24.074"E.


Liczba mieszkańców Juchowa wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi 332 osoby.

Układ urbanistyczny Juchowa określany jest jako „układ ulicowy". Drogą wiodącą, przy której koncentrują się zabudowania jest droga powiatowa nr 1266Z. Drugą drogą na terenie wsi jest droga powiatowa nr 1284Z. Juchowo jest typową miejscowością rolniczą, z dominującym krajobrazem pól uprawnych. Elementem wyróżniającym się z krajobrazu jest smukła wieża zabytkowego kościoła p. w. Świętego Antoniego wraz z kilkunastometrowej długości iglicą.

Neogotycki kościół z 1897 roku znajduje się w pobliżu zbiornika wodnego o powierzchni 32 ha -Jeziora Juchowo. Atrakcyjna lokalizacja kościoła pogłębia jego wartość jako atrakcji turystycznej. Dodatkowym atutem turystycznym są ruiny eklektycznego pałacu wybudowanego w 1868 r. przez ówczesnych właścicieli dóbr, ród Denningów oraz atrakcyjny park dworski o powierzchni 8 ha.


Mapa

Życie społeczno-gospodarcze Juchowa koncentruje się głównie wokół gospodarstwa prowadzonego przez Fundację im. Stanisława Karłowskiego i Spółkę Rolniczą Juchowo Sp. zo.o., oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej i świetlicy wiejskiej. W miejscowości działa również Ochotnicza Straż Pożarna.

Pałac Juchowo

Strona powstała w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 – LEADER

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Stowarzyszenie Partnerstwo Drawy
Borne Sulinowo